ساخت پروژه ای برای تحلیل تصویر و ویدیو در زمینه آزمایشگاهی

نرم افزاری برای تحلیل تصویر و ویدیو در زمینه آزمایشگاهی است و نیاز دارد دایما آپدیت و پشتیبانی شود. این نرم افزار برای تحلیل و اندازه گیری کشش سطحی و مقدار آب دوستی و آب گریزی سطح است و موارد مورد نیاز از نرم افزار ظاهر گرافیکی مناسب که قابلیت تست دینامیکی و استاتیکی و […]

برنامه نویسی یک سیستم سنجش الکترونیکی با نرم افزار پروتئوس

  ما یک سیستم سنجش الکترونیکی یا همان سنسور داریم که فایل خروجیش به صورت فایل های EFT و یا CSV هستش، نرم افزار باید بتواند محتوای هر دو نوع این فایل ها را بخواند و درخروجی به ما برای هر سنسور یک منحنی بدهد. پس از آن ما نیاز داریم که یک سری شرایط […]

هوش مصنوعی و تمرین کاربردی

تمرین دانشجویی درس هوش مصنوعی: شرح تمرین به این صورت است که باید برنامه به صورت رندوم Binary CSP Instances تولید کند و با روش های Standard Backtrackingو Forward Checkingو Full Look Ahead آن را حل کند.

ساخت پروژه اپلیکیشن airtasker به زبان اندورید

پروژه تجاری زیر مایل به همکاری هستند لطفا پیام دهند ممنون لطفا اپ airtasker رو‌نگاه بفرمایید، تقریبا شبیه اپ مورد نظر بنده هست. کاملا موضوعش متفاوت. ولی اپشن هاش یکی هست.