پروژه داروخانه به زبان C

در این برنامه برای نگهداری اطلاعات مربوط به دارو ها و کلیه عملیات از لینک لیست استفاه شده است. منوی این برنامه شامل 7 گزینه می باشد. با زدن شماره 1 ، می توان داروی جدیدی به همراه موجوی و قیمت به لیست دارو ها اضافه کرد. با زدن منوی شماره 2 ، می توان داروی خاصی را جستجو کرد. که اگر این دارو در لیست دارو ها وجود نداشته باشد پیغام مناسب را میدهد. با زدن منوی شماره 3، می توان داروی مورد نظر را حذف کرد.در ابتدا داروی مورد نظر جستجو می شود در صورت یافت شدن حذف می شود. با زدن منوی شماره 4، می توان موجودی داروی مورد نظر را اضافه کرد به این صورت که ابتدا داروی مورد نظر جستجو شده و به میزان وارد شده مجودی اش اضافه ی شود. با زدن منوی شماره 5،می توان داروی مورد نظر را خرید کرد. به این صورت که با جستجوی داروی مورد نظر در صورت یافت شدن از موجودی اش به اندازه خواسته شده کم می شود و فاکتوری با مشخصات خواسته شده نمایش داده می شود. با زدن منوی شماره 6، میتوان فاکتور تمام داروهای خرید شده را مشاهده کرد. با زدن منوی شماره 7 ، گزارش مربوط به کلیه دارو ها به همراه موجودی نشان داده می شود.

 پروژه داروخانه به زبان C

جهت انجام پروژه های پکت تریسر اینجا

کلیک کنید.

همچنین شما می توانید خدمات سفارش انجام پروژه های پکت تریسر و خدمات سفارش پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام پایان نامه و خدمات سفارش پاورپوینت و خدمات سفارش تایپ و خدمات فروش پسته و خدمات تایپ آنلاین و خدمات سفارش ترجمه و خدمات انجام پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام SPSS و خدمات برنامه نویسی اندروید و خدمات powerpoint services را از ما درخواست نمایید.