پروژه تجاری زیر مایل به همکاری هستند لطفا پیام دهند ممنون لطفا اپ airtasker رو‌نگاه بفرمایید، تقریبا شبیه اپ مورد نظر بنده هست. کاملا موضوعش متفاوت. ولی اپشن هاش یکی هست.