پروژه دوم مربوط به طراحی اپلیکیشن بازی فوتبال هست لطفا چنانچه مایل به همکاری هستید لطفا پیام دهید.