ما یک سیستم سنجش الکترونیکی یا همان سنسور داریم که فایل خروجیش به صورت فایل های EFT و یا CSV هستش، نرم افزار باید بتواند محتوای هر دو نوع این فایل ها را بخواند و درخروجی به ما برای هر سنسور یک منحنی بدهد. پس از آن ما نیاز داریم که یک سری شرایط منطقی ریاضی را برای نرم افزار تعریف کنیم، مثل: تشخیص شیب خط، تعیین اختلاف ارتفاع دو نقطه مختلف روی منحنی ها و تبدیل اون به % ، تشخیص نقاط برخورد منحنی ها، گرفتن رگراسیون، یا تعیین بهترین فرمول تابعی که با قسمت مشخصی از نمودار همخوانی داشته باشه یا اینکه نقطه مشخصی بالاتر یا پایین تر از یک حد دلخواه باشه، و از این جور بازی با ریاضیات. سپس نرم افزار باید بتواند حجم انبوهی از دیتا ها را مرتب سازی کند، نام گذاری و دسته بندی کند، پس از آن دیتا ها را پایش کند و به ما بگه که طبق شرایط تعریف شده اولیه هر فایل دیتا مورد تایید هست یا مورد تایید نیست.

همچنین باید نرم افزار قسمتی داشته باشه تا کاربر متخصص بتواند شخصا نظر خودش را در مورد، تایید بودن یا نبودن عملکرد سنسور ها در نرم افزار وارد کند.

و در نهایت نرم افزار به ما یک جمع بندی میده از اینکه با توجه به قواعد تعیین شده چند فایل دیتا پردازش شده، چند فایل مورد تایید بوده ، چند فایل مورد تایید نبوده، چند فایل ایراد داشته، و چند فایل از لحاظ خوب یا بد بودن با نظر کارشناس یکی شده اند و در چند فایل اختلاف نظر وجود داشته بین نظر نرم افزار با نظر کارشناس. تا کارشناس بتواند با تغییر مقادیر وارد شده یا اصلاح اساسی در قواعد به نتیجه دلخواه در تشخیص صحیح 98-100% خوب یا بد بودن فایل ها توسط نرم افزار مطابق با نظر خودش برسد.

در حال حاضر ما نمونه ای از نرم افزار را داریم ولی متاسفانه باگ داره هنگام اجرا بعد یک مدت طولانی کرش میکنه، یا همیشه یکسان عمل نمیکنه و روی بعضی نمودار ها نمیتوانه نقاط تعریف شده را به خوبی پیدا کنه یا …، لطفا هر کسی که کننده هست و با این نوع فایل فرمت و نحوه پردازش دیتا به صورت حرفه آشنایی داره پیام بده تا با هم این پروژه را انجام بدیم.