پروژه شبیه سازی نرم افزار اکسل با زبان C++

در این پروژه هدف نوشتن برنامه‌ای است که تا حد زیادی مشابه اکسل عمل کندو بدین ترتیب که شما باید یک صفحه متشکل از تعداد زیادی خانه (100 در 100) در نظر بگیرید که در هر لحظه تعدادی از آنها روی صفحه قرار داده می‌شوند (بسته به اندازه‌ای که شما برای هر خانه در نظر می‌گیرید) خانه های این اکسل باید همانند اکسل واقعی نامگذاری شوند و در بالا و چپ صفحه نشان داده شوند. (خانه اول با حرف A نشان داده شوندو …) این نامگذاری و نحوه نمایش را دقیقا باید مشابه اکسل عمل کنید. این برنامه باید یک خط فرمان نیز داشته باشد که در آن کاربر می‌تواند یک عدد یا فرمان را وارد کند که جواب باید در خانه فعال قرار گیرد و نمایش داده شود. فرمان‌هایی که کاربر می‌تواند وارد کند چهار دستور min،max،average و sum می‌باشد که به صورت زیر قابل استفاده هستند:
Sum(B1:B4)
Average(A6:A10)
Max(C3:C74)
همانطور که می‌بینید این دستورها دقیقا مانند اکسل واقعی نوشته می‌شوند و به همان طریق نیز محاسبه می‌گردند. جواب این دستورها باید در خانه‌ی فعال حافظه قرار گیرد.
توضیحات تکمیلی
خانه‌ی فعال به طور پیشفرض A1 است.
برای جدول، یک آرایه 100*100 در نظر بگیرید، اما در هر مرحله یک زیر آرایه‌ی فعال 20*20 آن را نمایش دهید.
در ورودی با هر کدام از کاراکترهای u،d،l،r به ترتیب خانه‌ی فعال را یک واحد به بالا، پایین، چپ،راست منتقل کنید(اگر با این دستور خانه از جدول خارج می‌شود نباید آن را اعمال کنید)
در ورودی با دستور goto C5 به طور مستقیم به خانه‌ی C5 بروید.
وارد کردن هرکدام از دستورات max،sum،average،min مقدار خانه‌ی فعال را تغییر می‌دهد.
سعی کنید در برنامه خود از توابع استفاده کنید. از نوشتن تمام برنامه خود در تابع main اکیدا خودداری کنید.
در نامگذاری متغیرها از نام‌های معنی‌دار استفاده کنید. برای مثال برای نگهداری تعداد، از متغیر با نام‌هایی مانند num یا count استفاده کنید.
در مواقع لزوم از توضیحات در برنامه خود استفاده کنید.
نحوه و زمان تحویل، متعاقبا اعلام خواهد شد.

جهت انجام پروژه های پکت تریسر اینجا

کلیک کنید.

همچنین شما می توانید خدمات سفارش انجام پروژه های پکت تریسر و خدمات سفارش پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام پایان نامه و خدمات سفارش پاورپوینت و خدمات سفارش تایپ و خدمات فروش پسته و خدمات تایپ آنلاین و خدمات سفارش ترجمه و خدمات انجام پروژه برنامه نویسی و خدمات انجام SPSS و خدمات برنامه نویسی اندروید و خدمات powerpoint services را از ما درخواست نمایید.