برنامه فقط روی یک stopwatch کلیک میکنه کنه و به ما یه تایمی بر حسب میکرو ثانیه میده.

ما به برنامه مختصات x و y را میدهیم سپس برنامه میدیم که در تایم مثلا 17:05:00:020 کلیک رو انجام بده.
دستور کلیک هم
Press down
بعد از ۱۰ میلی ثانیه
Press up
.

برای منبع تایم هم از
GetSystemTimePreciseAsFileTime
استفاده بشه توی برنامه.

در واقع ما میخواهیم فاصله دو کلیک متوالی که به برنامه میدیم و اجرا میکنه برابر با همون فاصله ای ۲ کلیک بره باشه که اجرا شده.
مثلا
اگر از برنامه بخوایم اینجوری کلیلک کنه.
17:05:00:020

و

17:05:00:040

این حلقه فاصله اش ۲۰ میل باشه.