این اپلیکشین جهت اطلاع رسانی انبوه در واتساب طراحی شده است. زبان برنامه نویسی این پروژه سی شارپ می باشد.

همون طور می دانید واتساپ برای ارسال پیام محدودیت دارد. این نرم افزار بدون هیچگونه محدودیتی به ارسال پیام در واتساپ می پردازد. ارسال پیام به وسیله واتساپ هم در صرفه جویی وقت و در موفقیت بیزینس شما کاربرد دارد.