ترمینال ضبط پسته شامل واحد های زیر می باشد.

۱_ موتور نمودن پسته تازه

۲_ شستن پسته و جداکردن کال و نیم مغزها

۳_ خشک کن

۴_ پهن کردن در آفتاب

۵_جمع اوری و بسته بندی

مرکز برنامه نویسی آوا، پروژه ترمینال ضبط پسته را با زبان برنامه نویسی c#  انجام داده است.

جهت سفارش پروژه برنامه نویسی در سی شارپ با ما تماس بگیرید.