انجام کلیه پروژه های دانشجویی

آموزش و مشاوره در انجام پروژه مهندسی مکانیک آموزش و مشاوره در انجام پروژه دانشجویی رشته مهندسی مکانیک (تمامی گرایشها) با نرم افزارهای انسیس ANSYS ، فلوئنت FLUENT ، آباکوس ABAQUS ، کتیا CATIA ، سالیدورکس SolidWorks و متلب MATLAB آموزش و مشاوره در انجام پروژه های مهندسی مکانیک در تهران ، مشهد ، اصفهان […]