انجام پروژه برنامه نويسي محاسبه ميانگين نمرات يك كلاس با زبان c++

در اين پروژه ابتدا مشخصات دانشجويان كلاس شامل نام و نام خانوادگي و نمره درس پرسيده شده و در يك استراكچر ذخيره ميشود.پس از پايان دريافت نمرات دانشجويان،اين برنامه ميانگين نمرات كلاس را محاسبه كرده و نمرات را به ترتيب صعودي در صفحه نمايش مي دهد. اين پروژه توسط تيم برنامه نويسي آوا پروژه و […]

انجام پروژه برنامه نویسی ترمینال ضبط پسته بی بی

ترمینال ضبط پسته شامل واحد های زیر می باشد. ۱_ موتور نمودن پسته تازه ۲_ شستن پسته و جداکردن کال و نیم مغزها ۳_ خشک کن ۴_ پهن کردن در آفتاب ۵_جمع اوری و بسته بندی مرکز برنامه نویسی آوا، پروژه ترمینال ضبط پسته را با زبان برنامه نویسی c#  انجام داده است. جهت سفارش […]